+358 40 561 3209

matjuschi@gmail.com

Matjuschin tietosuojaseloste 7.12.20

Kotisivumme on http://www.matjuschi.fi

 1. Rekisterin nimi :Matjuschin asiakas- ja markkinointirekisteri
 2. Rekisterinpitäjä: Matjuschi 2042878-9
 3. Yhteystiedot: Matjuschi, Kintaisentie 4 B 4, 80780 Kontioniemi, 0405613209, matjuschi@gmail.com
 4. Rekisteröidyt: Henkilöllä tai yrityksellä on tai on ollut rekisterinpitäjään asiakassuhde tai potentiaalinen asiakassuhde.
 5. Rekisterin tarkoitus ja käyttö: Rekisterin pitämisen peruste: henkilö- tai yritystietoja käsitellään rekisteröidyn vain ennalta määrättyihin tarkoituksiin, asiakassuhteen tai suostumuksen perusteella. Henkilö-tai yritystietoja käsitellään vain ennalta määrättyihin tarkoituksiin, kuten asiakassuhteen hoitamiseen, tuotteista ja palveluista kertomiseen, palautteen pyytämiseen, koulutusmateriaalin välittämiseen ja tiedottamiseen.
 6. Rekisterin sisältö: Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaasta: nimi, osoite, puhelin, sähköposti, tiedot toimitetuista palveluista.
 7. Rekisteröidyn oikeudet: Henkilöllä tai yrityksellä on EU tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus tarkistaa ja korjata häntä koskevia tietoja, jotka ovat Matjuschin rekisterissä. Heillä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä heitä itseään koskevia tietoja muihin kuin lain edellyttämiin tarkoituksiin. Tarkastus-, korjaus- tai kieltopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna Matjuschin osoitteeseen. Rekisteröidyn asiakkaan tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta lain määräämästä syystä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.
 8. Rekisterin tietolähteet: Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti joko asiakkaalta itseltään tuotteen tai palvelun tilaamisen, vuokrauksen, ilmoittautumisen tai palautteen antamisen yhteydessä tai sosiaalisesta mediasta tai messuilta tai tilaisuuksista asiakkaan osallistuessa arvontaan tai kyselyyn.
 9. Rekisterin tietojen luovuttaminen: Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
 10. Käsittelyn kesto: Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan, kun asiakas pyytää poistamaan tietonsa rekisteristä. Markkinointilistalta asiakkaan tiedot poistetaan, kun asiakas pyytää poistamaan tietonsa markkinointilistalta tai kun palveluntarjoaminen päättyy.
 11. Henkilötietojen käsittelijät: Vain rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja.
 12. Tietojen siirto EU:n ulkopuolella: Henkilötietoja ei siirretä EU:n eikä EU:n talousalueen ulkopuolelle.
 13. Rekisterin suojaus: Manuaalinen kirjanpitoaineisto säilytetään Matjuschin toimitiloissa lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Matjuschin tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja (virustorjuntaohjelma) tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi rekisteriin kirjaudutaan henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla. Puhelin on myös suojattu henkilökohtaisilla tunnuksilla ja virustorjuntaohjelmalla.